Koncepcja Internetu

Projekt globalnej sieci komputerów opisał w 1960 roku J. Licklider. Twórcą koncepcji Internetu jest Paul Baran, który w 1962 roku opublikował 12-tomową pracę, będącą projektem wytrzymałych, rozproszonych (nie gwiaździstych) sieci cyfrowych transmisji danych, zdolnych przetrwać przewidywaną wówczas III wojnę światową, wykonanym na zlecenie Amerykańskich Sił Zbrojnych.

ARPANET

Historia Internetu zaczyna się 29 października 1969 roku, kiedy to w Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA), a wkrótce potem w trzech następnych uniwersytetach zainstalowano w ramach eksperymentu finansowanego przez ARPA (Advanced Research Project Agency), zajmującą się koordynowaniem badań naukowych na potrzeby wojska, pierwsze węzły sieci ARPANET – bezpośredniego przodka dzisiejszego Internetu. Eksperyment miał zbadać możliwość zbudowania sieci komputerowej bez wyróżnionego punktu centralnego, która mogłaby funkcjonować nawet pomimo uszkodzenia pewnej jej części. Wszystkie istniejące wcześniej sieci zarządzane były przez jeden główny komputer, którego awaria pozbawiała możliwości pracy całą sieć. Sieć taka nie nadawała się do dowodzenia armią podczas wojny, gdyż główny węzeł sieci byłby pierwszym celem ataku przeciwnika. Postanowiono więc wypróbować zaproponowaną kilka lat wcześniej przez Paula Barana, pracownika RAND Corporation, koncepcję sieci rozproszonej.

W ciągu dwóch następnych lat sieć była rozbudowywana, w pracach nad nią brała udział coraz większa liczba naukowców z różnych ośrodków. Trzeba było opracować konkretne aplikacje, umożliwiające wykorzystanie możliwości komunikacyjnych dawanych przez sieć; jednym z pierwszych zastosowań było zdalne wykonywanie obliczeń na komputerach dużej mocy znajdujących się w innych ośrodkach.

USENET

Sieć łącząca jedynie dwa uniwersytety, stworzona przez amerykańskich studentów informatyki. Stopniowo zwracała się także do ogółu informatyków. Rozwój usenet był szybszy niż ARPANET ze względu na liczne grupy dyskusyjne nie tylko zawodowe, ale także rozrywkowe. W 1982 roku podpięto sieci Usenet i Arpanet oraz utworzono kilka sieci uniwersyteckich: CSNET, Theorynet oraz BITNET .

TCP/IP i DNS

TCP/IP odnosi się do nazwy dwóch protokołów: Transmission Control Protocol i Internet Protocol. TCP to protokół kontroli transmisji, według którego dane przesyłane w Internecie rozbijane są u nadawcy na tzw. pakiety i z powrotem składane w jedną całość u odbiorcy. IP to protokół definiujący sposób adresowania. Dowolne dwa komputery używające TCP/IP mogą być połączone ze sobą. Jeżeli w części sieci wystąpi usterka, informacja ominie ten fragment i inną drogą trafi do celu. Protokół TCP jest formalnie niezależny od IP – to znaczy można go stosować z innym niż IP systemem identyfikacji komputerów.

Sieć ARPANET stosowała pierwotnie kilka różnych sposobów identyfikowania komputerów i dopiero prace Jona Postela, na początku lat 80. XX w. doprowadziły do ich unifikacji w postaci obecnie znanej. Jon Postel stworzył też w latach 1982-1983 drugi podstawowy filar Internetu: system DNS, który wiąże numery IP komputerów z hierarchicznie budowanymi nazwami domen internetowych.
W roku 1983 protokoły TCP/IP przyjęte zostały jako Standardy Wojskowe. W tym też czasie do powszechnego użycia wszedł termin Internet. W roku 1989, gdy porzucono projekt ARPANET, Internet przejęły uniwersytety i organizacje naukowe. Również osoby prywatne i instytucje komercyjne zaczęły dostrzegać korzyści płynące z wykorzystania Internetu. Zakaz używania go do celów komercyjnych wydany przez National Science Foundation uniemożliwiał jego rozwój w tym kierunku. Cofnięcie tego zakazu w 1991 roku udostępniło Internet szerszemu gronu użytkowników. Od tego czasu można go również używać do celów czysto komercyjnych takich jak reklama, czy sprzedaż.

World Wide Web

W marcu 1989 roku Tim Berners-Lee oraz Robert Cailliau złożyli do CERN-u projekt stworzenia sieci dokumentów hipertekstowych, o nazwie World Wide Web. Miał to być zbiór dokumentów hipertekstowych, który miał ułatwić pracę w CERN-ie. W grudniu 1990 roku Tim Berners-Lee stworzył podstawy HTML i pierwszą stronę internetową. Dwa lata później została napisana pierwsza graficzna przeglądarka WWW o nazwie Mosaic. W 1994 roku współtwórca przeglądarki Mosaic – Marc Andreessen z University of Illinois założył w Kalifornii firmę Netscape Communications. Wkrótce po ukazaniu się na rynku komercyjnej wersji przeglądarki, firma Netscape wydała zaawansowany Netscape Commerce S.
Oprócz standardowego udostępniania stron WWW innym użytkownikom, dawał on możliwość przesyłania danych bezpiecznym połączeniem szyfrowanym. Mogły więc być przesyłane poufne dane, gdyż mogły one być odczytane tylko przez adresowanego odbiorcę. Pozwoliło to stworzyć nowe zastosowania Internetu, który zaczął się bardzo gwałtownie rozwijać.

Dzisiejsi użytkownicy Internetu to wielomiliardowa społeczność, która ciągle się powiększa. Coraz częściej informacje drukowane odsyłają odbiorcę do informacji publikowanych w Internecie.

Kalendarium

1939-1945

Stworzenie komputera rozumianego jako super-kalkulator i narzędzie automatyczne, które się programuje za pomocą kart preferowanych. Koniec lat pięćdziesiątych Wymyślenie interaktywnego użycia komputera: programowanie przez taśmy papieru jest dialogiem z maszyną. Wymyślenie wspólnie podzielanego czasu: kilku użytkowników pracuje jednocześnie na tej samej maszynie. Początek lat sześćdziesiątych. Narodziny idei sieci (wspólna praca, wymiana danych poczta elektroniczna), zastosowanie w obrębie ARPA i różnych amerykańskich uniwersytetów. Wynalezienie idei interfejsu graficznego: symbole miały pozwalać komunikować się z komputerem szybciej i unikać ciągłego powracania do operatorów informatycznych.

1964

Stworzenie pierwszego minikomputera

1966

Wprowadzenie projektu Arpanet, pierwszej sieci łączącej komputery oddalone geograficznie.

1969

Stworzenie Arpanetu, umożliwiającego przesyłanie plików, wymianę danych i działanie poczty elektronicznej

1973

Stworzenie mikrokomputerów

1988

Powstaje system internetowych rozmów IRC.

1989

13 marca – fizyk Tim Berners-Lee przedstawił projekt prezentacji informacji.

1990

grudzień – strona Info.cern.ch jest pierwszym adresem serwera sieciowego, a adres http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html adresem pierwszej strony internetowej

1991

naukowcy z CERN-u opracowali standard WWW
zniesiono zakaz używania Internetu do celów komercyjnych
powstają kolejne serwery w Europie
wiosna – powstanie NASK
kwiecień – powstaje protokół Gopher
grudzień – w USA powstaje pierwszy serwer poza Europą zwany SLAC (Stanford Linear Accelerator Center)

1992

do listopada na świecie powstaje 26 serwerów, przekroczona zostaje liczba 1 000 000 komputerów w Internecie.

1993

luty – powstaje pierwsza przeglądarka WWW umożliwiająca oglądanie graficznych stron – Mosaic (dostępna dla PC i Apple Macintosh)
w październiku na świecie istnieje ponad 200 serwerów
powstaje Tucows – jedna z większych składnic oprogramowania shareware, freeware i demo

1994

kwiecień – powstaje portal Yahoo!
czerwiec – został uruchomiony BBS Maloka
13 października – premiera przeglądarki Netscape Navigator
powstaje przeglądarka Opera

1995

23 sierpnia – prezentacja nowej przeglądarki internetowej na bazie kodu Mosaica – Internet Explorer
3 września powstał eBay
rusza wyszukiwarka stron AltaVista

1996

powstaje wyszukiwarka HotBot
premiera CSS
powstaje pierwszy komunikator internetowy – ICQ

1997

oficjalna premiera PHP
powstaje JavaScript
zostaje zarejestrowana domena Google.com[4]
powstaje pierwsza gra MMO – z wykorzystaniem internetu – Ultima Online
Nokia 9000i Communicator – pierwsze mobilne urządzenie z internetem

1998

powstaje spółka Google Technology Inc. (obecnie Google Inc.)
powstaje portal Internet Archive przechowujący archiwalne wersje stron internetowych

2000

premiera XHTML
powstaje kanał RSS

11 lipca – indeks Google przekroczył 1 miliard elementów[4]

2004

powstaje pierwszy międzynarodowy program do prowadzenia rozmów głosowych Skype
4 lutego – powstaje serwis Facebook
17 lutego – indeks Google przekroczył 6 miliardów elementów[4].
9 listopada – powstaje przeglądarka Mozilla Firefox

2005

luty – powstaje serwis YouTube